[ ] FEKAR.CZ
Tato stránka je určena denním i individuálním studentům předmětu Management SŠKK ve školním roce 2010/2011. Najdete zde studijní podklady i další informace, o nichž budeme mluvit v hodinách (ve formátu .pdf).
PODKLADY KE STUDIU
- 20. přednáška: Trh práce
- 19. přednáška: Péče o pracovníky (+ zaměstnanecké výhody, bezpečnost práce)
- 18. přednáška: Hodnocení pracovníků (produktivita práce, pracovní rozhovor)
- 17. přednáška: Pracovněprávní vztahy 2 (členění, vznik/pracovní smlouva a zánik; pracovní podmínky, pracovní doba, dovolená)
- 16. přednáška: Pracovněprávní vztahy (základní principy)
- 15. přednáška: Životopis a motivační dopis (hodnocení uchazečů, typy pohovorů)
- 14. přednáška: Manažer a personalistika (získávání pracovníků, nové trendy)
- 13. přednáška: Firemní kultura, identita, image (hodnoty, normy, symboly; design, komunikace, produkt; image)
- 12. přednáška: Obchodní strategie (minimální náklady, diferenciace produktu, tržní orientace; konsolidace versus růst)
- 11. přednáška: Organizace II (organizační struktura, organizace řízení; nové trendy)
- 10. přednáška: Plánování a organizace I (typy plánů, SWOT analýza)
- 9. přednáška: Marketingové informace a výzkum (MIS, typy výzkumů)
- 8. přednáška: Distribuce (základní procesy, formy, distribuční strategie)
- 7. přednáška: Cena (funkce, metody stanovení, strategie stanovení, rabat)
- 6. přednáška: Produkt (atributy produktu, klasifikace produktů, uvedení nového produktu, tržní podíl)
- 5. přednáška: Zákazník (spotřebitelské chování, segmentace trhu)
-- k věci: Prodejní kuchařka (psychologické triky v prodeji, článek z týdeníku Point)
- 4. přednáška: Komunikační mix;Zákazník (reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej, direct marketing;sociodemografické charakteristiky, typologie)
-- k věci: Útok erotikou (sex v reklamě, článek z týdeníku Euro)
-- k věci: Typy životního stylu (typologie podle výzkumu Leo Burnett/AISA 1999: Češi na prahu nového tisíciletí)
- 3. přednáška: Mktg management: Komunikace (komunikační proces, komunikační mix; metoda tlaku a tahu)
- 2. přednáška: Motivace, Manažer (teorie motivace; manažerské funkce, role, osobnost manažera, styly vedení)
-- k věci: Vysmátí k pláči (jak firmy nutí zaměstnance k zábavě, článek z týdeníku Respekt)
- 1. přednáška: Základní pojmy, Teorie managementu (trh, přístupy k zákazníkovi, marketingový mix, životní cyklus; vývoj managementu)

DALŠÍ INFORMACE
- Zadání týmových projektů (včetně rozdělení do skupin)
- Pololetní písemná práce (zadání témat, termíny, pokyny ke zpracování)
- příloha: úvodní stránka ve formátu pro Open Office nebo pro MS Word
- Úvod do studia (literatura, zkoušky, kontakty)
- Tematický plán výuky (orientační termíny)
- Marketing v kostce (podklady pro studenty Propagace 2009/2010)

Pokud si s něčím nevíte rady, neváhejte a napište mi mail :-)

[ ] FEKAR.CZ
Copyright © 2011 by Zdeněk Fekar | Všechna práva vyhrazena