[ ] FEKAR.CZ
Na této stránce uvádím přehled svých seminárních prací zpracovaných samostatně v rámci studia programu The Nottingham Trent University / Brno International Business School. Za názvem práce v závorce uvádím předmět, pro který byla práce zpracována, procentuální hodnocení a tomu odpovídající známku. Všechny práce zde nejsou uvedeny, ale pouze ty, které mám k dispozici v elektronické podobě. Případné fiškusy zamýšlející stáhnout seminárku a vydat ji bez jakékoli vlastní práce za svoji upozorňuji nejen na možný konflikt s autorským právem, ale zejména na možné obvinění z akademické iregularity.

moje hodnocené seminárky

4. ROČNÍK (2007/2008)
- Analýza finanční situace akciové společnosti Stock Plzeň (Finanční řízení podniku: 82 % / A+)
- Mezinárodní harmonizace účetnictví a její předpokládaný vývoj (Mezinárodní účetní a daňové standardy: 75 % / A)
- Strategická analýza a návrh corporate strategie společnosti AAA Auto, a. s. (Politiky EU; více spoluautorů)

3. ROČNÍK (2006/2007)
- Analýza komunikace neprůhledného financování Transparency International metodou ANDERSEN (Podnikatelská etika: 100 % / A+)
- Analýza neziskové organizace Fond ohrožených dětí (Ekonomika a management neziskových organizací: 92 % / A+)
- Místní Agenda 21 v Česku (Udržitelný rozvoj: 80 % / A+)
- Princip důvěry v zápisy obchodního rejstříku v praxi (Veřejná správa: 70 % / A-)
- Spravedlivé rozdělení zisku (Filozofie: 70 % / A-)
- SWOT analýza BIBS a návrh strategií k reakci vysoké školy při změně vnějšího prostředí (Management: 95 % / A+)
- Vztahy mezi národními soudy a ESD na základě předběžné otázky o působnosti komunitárního práva (Základy práva a institucí EU: 52 % / C)
- Základní finanční analýza účetních výkazů akciové společnosti Stock Plzeň (Finanční účetnictví: 72 % / A)
- Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k silniční dani za rok 2006 a přiznání k DPH za 3. čtvrtletí 2006 (Daňová soustava: 65 % / B)

2. ROČNÍK (2005/2006)
- Analýza postavení věřitelů a věřitelských orgánů v konkursním řízení podle současné právní úpravy (Právo v podnikání: 95 % / A+)
- Analýza využití ICT marketingovým oddělením zvolené firmy včetně návrhu na případné zlepšení (Informatika pro ekonomy: 84 % / A+)
- Cenová tvorba set-top boxu k příjmu digitálního televizního vysílání (Podniková ekonomika: 70 % / A-)
- Firma Eurotel a její konkurence: analýza SWOT na trhu mobilních operátorů (Marketing: 68 % / B+)
- Investiční analýza kmenových akcií Central European Media Enterprises Ltd. (Finanční trhy: 81 % / A+)
- Kritická analýza bankovního retailu s doporučením k rozvoji segmentu on-line půjček a výběr cestovního pojištění (Bankovnictví a pojišťovnictví: 90 % / A+)
- Síťová analýza projektu realizace reklamních kampaní v maloobchodní síti (Operační výzkum: 82 % / A+)
- Srovnání vládního návrhu státního rozpočtu a schválené podoby státního rozpočtu na rok 2006 (Veřejné finance: 80 % / A+)
- Statistika (řešení 6 různých zadání) (Statistika: 78 % / A+)

1. ROČNÍK (2004/2005)
- Inflace a její vývoj, politika cílování inflace a souvislost inflace s vývojem nezaměstnanosti (Makroekonomie: 58 % / C+)
- Praktická aplikace zákonů psychologie prodeje podle R. B. Cialdiniho (Manažerská psychologie: 100 % / A+)
- Praktické využití zákona klesající poptávky při řešení aktuálních problémů mediálního trhu (Mikroekonomie: 92 % / A+)
- Rozbor finanční struktury firmy a analýza podnikatelského záměru metodou bodu zvratu (Základy podnikání: 85 % / A+)
- Sociální stratifikace a fenomén chudoby (Sociologie: 78 % / A+)
- Souvislý příklad na vedení účetnictví (Účetnictví: 60 % / B-)


[ ] FEKAR.CZ
Copyright © 2010 by Zdeněk Fekar | Všechna práva vyhrazena